BFL/Masham

75% Bluefaced Leister / 25% Masham Ca. 400 m / 100 gram Pind 3 - 3,5 Håndvaskes